Biografi John Kennedy

Biografi John Kennedy
John Fitzgerald Kennedy ialah seorang figur yang bermunculan pada 29 Mei 1917 di Brookline, Massachusetts dan wafat di Dallas, Texas pada 22 November 1963 di usianya yang ke 46 tahun. Beliau ialah seorang presiden Amerika Serika yang ke – 35 padatahun 1960. Beliau adalahpresiden termuda yang terpilih mejadi Presiden Amerika Serkat. Beliau termuda kedua sesudah Theodore Roosevelt guna yang menjabat sebgai presiden. Kennedy di lantik menjadi seorang presiden pada 20 Januari 1961.

Jabatan Presidennya terhenti pada tahun 1963 sesudah terjadi peristiwa pembunuhan terhadap dirinya. Beliau tewas oleh terjangan peluru pada 22 November 1963 ketika melakukan trafik ke Dallas, Texas. Kennedy jatuh dari mobil ketika mobil tersingkap yang membawanya melintas di kerumunan orang yang menyambut kunjungannya.

Kennedy adalah seorang anggota https://www.pro.co.id/ klan yang berasal dari darah Irlandia- Amerika. Kennedy dipandang menjadi suatu emblem liberalisme Amerika Serikat, atau paham kemerdekaan di Amerika. Pada perang dunia ke II, Kennedy di kagumi sebab mempunyai keberanian dan kepahlawanannya saat beliau mengamankan sorang teman pelaut di Samudera Pasifik Selatan.

Kennedy mewakili Massachusetts pada 1947 hingga 1960 sebagai anggota Dewan Perwakilan dan senat Amerika Serikat. Beliau terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat pada 1960 dengan kemenangan yang tipis dalam satu pemilu yang sangat ketat dalam sejarah Amerika Serikat.

Sumber : https://www.infobiografi.com/